Publications

“The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. ”
Benjamin Disraeli
British politician (1804 – 1881)

In preparation

 • Šinkūnienė, Jolanta & Šniokienė Indrė [in preparation] A contrastive analysis of perception verbs look and listen in English and Lithuanian.

Forthcoming

 • Šinkūnienė, Jolanta & Dudzinskaitė Gabrielė [forthcoming] Acknowledgment patterns in English and Lithuanian research writing. Discourse and Interaction, Volume 12.

2018

 • Šinkūnienė, Jolanta.2018. The power of English: I and we in Lithuanian, Lithuanian English and British English research writing. In Pilar Mur Dueñas, & Jolanta Šinkūnienė (Eds.). Intercultural perspectives on research writing. Amsterdam: Benjamins.
 • Mur Dueñas, Pilar & Jolanta Šinkūnienė. 2018. Introduction: Intercultural rhetoric approaches to the analysis of academic genres. In Pilar Mur Dueñas, & Jolanta Šinkūnienė (Eds.). Intercultural perspectives on research writing. Amsterdam: Benjamins.
 • Mur Dueñas, Pilar & Jolanta Šinkūnienė (Eds.). 2018. Intercultural perspectives on research writing. Amsterdam: Benjamins. https://benjamins.com/catalog/aals.18

2017

2016

 • Šinkūnienė, Jolanta. 2016. The modal verb galėti ‘can/could/may/might’ in academic Lithuanian: distribution, frequency and semantic properties. Kalbotyra 69: 205-222.
  DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2016.10373
 • Šinkūnienė, Jolanta. 2016. Modality, Semantic Maps and Lithuania: an interview with Johan van der Auwera. Kalbotyra 69: 294-304.
  DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2016.10377
 • Mur Dueñas, Pilar & Jolanta Šinkūnienė. 2016. Self-reference in research articles across Europe and Asia: A review of studies.  Brno Studies in English 42: 1, 71-92. DOI: 10.5817/BSE2016-1-4.

2015

 • Šinkūnienė, Jolanta. 2015. Neepisteminis modalumas lietuvių ir anglų mokslo kalboje: kiekybiniai ir kokybiniai vartosenos ypatumai [Nonepistemic modality in English and Lithuanian academic discourse: quantitative and qualitative perspectives]. Kalbotyra 67: 131-154. DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2015.8946
 • Šinkūnienė, Jolanta. 2015. Inquiry into genre: The craft of abstract. A review of Abstracts in Academic Discourse. Variation and change by Marina Bondi and Rosa Lorés Sanz (Eds.). Bern: Peter Lang, 2014. 361 pages. ISBN 978-3-0343-1483-1. ESP Today, 3 (2): 252-257. [PDF]
 • Petrauskaitė, Rūta & Jolanta Šinkūnienė. 2015. Dar kartą apie intertekstualumą. Ką jis sako apie mokslinį tekstą? [Intertextuality in research writing revisited]. Kalbotyra 67: 67-85.
  DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2015.8943
 • Usonienė, Aurelija, Šolienė Audronė & Jolanta Šinkūnienė. 2015. Revisiting the multifunctionality of the adverbials of Act and Fact in a cross-linguistic perspective.  Nordic Journal of English Studies, a special issue Cross-linguistic Studies at the Interface between Lexis and Grammar, edited by Karin Aijmer and Hilde Hasselgård. 201-231.
  Link to the special issue

2014

 • Šinkūnienė, Jolanta. 2014. Lietuviškojo humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso ypatybės:  Mokslo studija. Vilnius: VU leidykla. ISBN: 978-609-459-350-5.
 • Usonienė, Aurelija & Jolanta Šinkūnienė. 2014. A corpus-based look at zero correspondences: realizations of epistemicity in a cross-linguistic perspective. In Dylan Glynn and Mette Sjölin (Eds.), Subjectivity and Epistemicity: Corpus, discourse, and literary approaches to stance. Lund: Lund University Press, 263-279. ISBN: 978-91-87833-19-9.
 • Šinkūnienė, Jolanta. 2014. Lietuviškojo humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso ypatybės. Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje: Mokslo straipsnių rinkinys. ISBN 9786094170799, psl. 60-64.
 • Šinkūnienė, Jolanta. 2014. Ką atskleidžia padėkos moksliniame tekste? Internetinis dienraštis Bernardinai

2013

2012

 • Jolanta Šinkūnienė & Daniël Van Olmen. 2012. Modal verbs of necessity in academic English, Dutch and Lithuanian: Epistemicity and/or evidentiality? Darbai ir Dienos 58: 153-181. [PDF]
 • Linkevičienė, Nijolė & Jolanta Šinkūnienė. 2012. Asmeniniai įvardžiai mokslo kalboje. Kalbotyra 64(3): 78-102.
  DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2012.7662
 • Šinkūnienė, Jolanta. 2012. Adverbials as Hedging Devices in Lithuanian Academic Discourse: a Cross-disciplinary Study. In Aurelija Usonienė, Nicole Nau & Ineta Dabašinskienė (eds). Multiple perspectives in linguistic research on Baltic languages. Cambridge Scholars Publishing, 137-169.

2011

2010

 • Šinkūnienė, Jolanta. 2010. Autoriaus pozicijos raiška asmeniniais įvardžiais rašytiniame akademiniame diskurse. Filologija 15: 124-141.

2009

 • Usonienė, Aurelija, Butėnas Linas,  Ryvitytė Birutė, Šinkūnienė Jolanta, Jasionytė Erika & Algimantas Juozapavičius. 2009. Compilation of Corpus Academicum Lithuanicum (CorALit): process, results, perspectives. In Proceedings of 4th Language & Technology Conference. Poznań (Poland) : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. ISBN 978-83-7177-746-2, pp. 256-260. 2009, Poznań. Download article  

2008

 • Šinkūnienė, Jolanta. 2008. Autoriaus pozicijos švelninimas: tarpdalykiniai ir tarpkalbiniai raiškos priemonių ypatumai. Kalbotyra, 58(3): 97 – 108. DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2008.7586
Advertisements